2019 – Restauración Teatro San Martin Logia ménsula